Kungen besökte KTH Live-In lab

Onsdagen den 10 oktober besökte Kungen KTH Live-In Lab på Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm. Där testas nya tekniska lösningar för flexibelt och energieffektivt boende.

Kungen tillsammans med Sigbritt Karlsson, rektor, Jonas Anund Vogel, föreståndare för KTH Live-In Lab och Natalia Andrea Londono Castrillón, student.

Kungen tillsammans med Sigbritt Karlsson, rektor, Jonas Anund Vogel, föreståndare för KTH Live-In Lab och Natalia Andrea Londono Castrillón, student. Foto: David Callahan/Kungl. Tekniska Högskolan.

KTH Live-In Lab är en plats för samverkan mellan industri och akademi för att få framtidens byggnader mer hållbara och energieffektiva. Forskningen utförs med studenter boende mitt i forskningsmiljön, med uppkopplad realtidsmätning av bland annat vatten, el och temperatur.

Vid ankomst till KTH togs Kungen emot av rektor Sigbritt Karlsson, Einar Mattssons verkställande direktör Stefan Ränk samt Jonas Anund Vogel, föreståndare vid KTH Live-In Lab.

I Live-In Labs teknikrum följde därefter en rundabordspresentation vid vilken Kungen inledningsvis fick information om bakgrunden till projektet och den pågående forskningen. Peter Händel och Peter Lindqvist, professorer i signalbehandling respektive energiteknik, presenterade sedan hur projektet har potential att utnyttja sensorer, digital kommunikation och kraftfulla datorverktyg för att driva en ny typ av teknikutveckling.

Efter presentationerna träffade Kungen de studenter som bor i de fyra experimentlägenheter som utgör en central del av Live-In Lab.

Besöket avslutades med ett besök på taket för att titta på husets solcellsanläggning.