Drottningen vid diplom­ceremoni för Majblomman

Tisdagen den 9 oktober kom ett trettiotal elever från Adolf Fredriks musikklasser till Kungliga slottet för att ta emot diplom ur Drottningens hand. Drottningen är Majblommans högsta beskyddare.

Vendela Strömberg fick ta emot diplom av Drottningen vid ceremonin på Kungliga slottet.

Vendela Strömberg fick ta emot diplom av Drottningen vid ceremonin på Kungliga slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Arne Lundström från Adolf Fredriks musikklasser tillsammans med Drottningen vid dagens diplomceremoni.

Arne Lundström från Adolf Fredriks musikklasser tillsammans med Drottningen vid dagens diplomceremoni. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Saga Johansson var en av eleverna som fick komma till Kungliga slottet och få diplom ur Drottningens hand.

Saga Johansson var en av eleverna som fick komma till Kungliga slottet och få diplom ur Drottningens hand. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Daniel Nordström tar emot sitt diplom av Drottningen.

Daniel Nordström tar emot sitt diplom av Drottningen. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Eleverna från Adolf Fredriks musikklasser årskurs 6–8 vann Majblommans insamlingstävling 2018, efter att ha sålt majblommor för 311 160 kronor.

Eleverna från Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm vann även förra årets insamlingstävling.

Eleverna från Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm vann även förra årets insamlingstävling. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Drottningen tillsammans med Majblommans generalsekreterare Tove Lindahl Greve under ceremonin i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet.

Drottningen tillsammans med Majblommans generalsekreterare Tove Lindahl Greve under ceremonin i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Majblomman har funnits sedan 1907 och är Sveriges största barnhjälps­organisa­tion. Insamlingen pågår under två veckor. Därefter hjälper Majblomman barn på flera sätt under hela året, för att lindra effekten av barnfattigdom och ekonomisk utsatthet. Det sker genom direkta bidrag till enskilda barn, extra tillskott till skolor och föreningar, opinionsbildning, folkbildning, forskning och sommarverksamhet.

Drottningen tillsammans med barnen från Adolf Fredriks musikklasser årskurs 6-8 som vann årets insamlingstävling.

Drottningen tillsammans med barnen från Adolf Fredriks musikklasser årskurs 6-8 som vann årets insamlingstävling. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Årets Majblommeförening

Vid ceremonin belönades Alingsås lokalförening genom att Drottningen överlämnade ett diplom med utmärkelsen Årets Majblommeförening.

Kerstin Andreasson och Susanne Adolfsson, volontärer från Alingsås, fick ta emot utmärkelsen Årets Majblommeförening av Drottningen.

Kerstin Andreasson och Susanne Adolfsson, volontärer från Alingsås, fick ta emot utmärkelsen Årets Majblommeförening av Drottningen. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Årets forskare

De pengar som samlas in vid försäljningen av Majblomman går också till forskning där barns välbefinnande står i fokus. Drottningen delade ut diplom till följande forskare:

  • Linda Forssman för sitt projekt om dialogisk högläsning och spädbarns utveckling.
  • Anna-Karin Lindqvist för sitt projekt om aktiva skoltransporter i vinterförhållanden.
  • Rakel Berman för sitt projekt där hon intervjuat barn som har växelvis boende.

Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna