Prins Daniels forsknings­anslag till yngre lovande forskare

Onsdagen den 3 oktober delade Prins Daniel ut Prins Daniels forskningsanslag till yngre lovande forskare till Anna Smed Sörensen, docent i immunologi vid Karolinska institutet. Ceremonin hölls under Hjärt-Lungfondens seminarium En dag för genombrott som ägde rum på Linköping konsert och kongress.

Prins Daniel tillsammans med docent Anna Smed Sörensen och Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung.

Prins Daniel tillsammans med docent Anna Smed Sörensen och Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung. Foto: Sara Danstål

Foto: Ulrika Näsholm/Kungl. Hovstaterna

Besöket i Linköping inleddes med att Carl Johan Östergren, professor vid Linköpings universitet samt huvudansvarig för SCAPIS Linköping, berättade om forskningsstudien SCAPIS där 30 000 svenskar deltagit i åldrarna 50–65 år.

Därefter berättade Anna Smed Sörensen, docent i immunologi vid Karolinska institutet, om sin forskning inom lungsjukdomen sarkoidos.

Anna Smed Sörensen tilldelas Prins Daniels forskningsanslag till yngre lovande forskare. Anslaget möjliggör för fortsatt forskning som kan leda till att färre svenskar blir kroniskt sjuka i sarkoidos. Med sin forskning vill Anna Smed Sörensen bidra till större kunskap om de immunceller som aktiveras i början av inflammationen, så att man i framtiden kan ställa säkrare prognoser för sjukdomsförloppet och utveckla bättre behandlingsmetoder.

Prins Daniel i samtal med Kristina Sparreljung, Carl Johan Östergren och Anna Smed Sörensen.

Prins Daniel i samtal med Kristina Sparreljung, Carl Johan Östergren och Anna Smed Sörensen. Foto: Ulrika Näsholm/Kungl. Hovstaterna

Sarkoidos är en inflammatorisk sjukdom som oftast drabbar lungorna och kan påverka andningskapaciteten. I Sverige diagnosticeras ungefär 1 200 personer årligen med sarkoidos. En del av de drabbade tillfrisknar av sig själva inom ett par år, medan andra kan få svåra skador på lungorna – undantagsvis så illa så att en transplantation krävs. Varje år avlider ett 30-tal svenskar i sjukdomen.

I dag vet man inte fullt ut vad som orsakar sarkoidos, men forskarna har teorier om såväl genetiska som miljömässiga faktorer.

Prins Daniel delade ut forskningsanslaget vid ceremonin i samband med Hjärt-Lungfondens seminarium En dag för genombrott som hölls i Linköping konsert och kongress.

Prins Daniels forsknings­anslag till yngre lovande forskare

Anslaget ges till banbrytande svensk hjärt-lungforskning som bedöms få stor betydelse för patienter. Mottagaren utses av Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Prins Daniel är hedersordförande i Hjärt-Lungfondens styrelse och har gett namn till anslaget som består av sex miljoner kronor som fördelas över tre år.

Läs mer om Prins Daniels forskningsanslag till yngre lovande forskare.