Drottningen och Prinsessan Madeleine vid konferens i FN om sexuellt våld mot barn

Onsdagen den 3 oktober deltog Drottningen och Prinsessan Madeleine i högnivåmötet Out of the Shadows: Shining Light on Child Sexual Abuse and Exploitation i FN:s högkvarter i New York.

Drottningen och Prinsessan Madeleine vid konferensen ”Out of the Shadows: Shining Light on Child Sexual Abuse and Exploitation” i FN:s högkvarter i New York.

Drottningen och Prinsessan Madeleine vid konferensen ”Out of the Shadows: Shining Light on Child Sexual Abuse and Exploitation” i FN:s högkvarter i New York. Foto: Lisa Laskaridis/Sveriges ständiga representation vid Förenta Nationerna

Under konferensen lanserades ett unikt index över barnexploatering som ett redskap i kampen mot allt sexuellt utnyttjande av barn. Med hjälp av detta index, som är framtaget av The Economist Intelligence Unit och finansierat av Childhood USA, kan exploatering kartläggas och en bättre översikt kring hur olika intressenter bekämpar hoten i 40 olika länder. I sitt tal sade Drottningen bland annat:

Konventionen om barnets rättigheter förblir den mest ratificerade av alla FN:s konventioner. Nu har denna konvention komplet­terats med de Globala målen för hållbar utveckling framför allt mål 16.2: utrota utnyttjande, exploatering, trafficking och alla former av våld och tortyr av barn innan 2030.

Vi har en aldrig tidigare skådad möjlighet att intensifiera våra gemensamma ansträngningar – en möjlighet vi inte får försumma!

H.M. Drottningen

Deltagarna i konferensen kom från såväl regeringar och det civila samhället som den privata sektorn.

FN:s vice general­sekreterare Amina Mohammed talade under konferensen om att detta index inte handlar om att peka ut skyldiga. Alla partnerskap måste utnyttjas till fullo för att utrota det sexuella våldet mot barn.

Under kvällen hölls en välgörenhetsgala i regi av World Childhood Foundation USA där Drottningen och Prinsessan Madeleine deltog.

World Childhood Foundation

Drottningen är World Childhood Foundations grundare och heders­ordförande. Childhoods arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och är religiöst och politiskt oberoende. Childhood har kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA.