Kungen och Kronprinsessan vid kyrkomötets öppnande

Tisdagen den 2 oktober närvarade Kungen och Kronprinsessan vid kyrkomötets öppnande i Uppsala domkyrka.

Kungen och Kronprinsessan vid kyrkomötets öppningsgudstjänst i Uppsala domkyrka.

Kungen och Kronprinsessan vid kyrkomötets öppningsgudstjänst i Uppsala domkyrka. Foto: Magnus Aronson/Ikon

Foto: Magnus Aronson/Ikon

Kyrkomötet inleddes med en mässa i domkyrkan under ledning av biskopen i Göteborgs stift, Susanne Rappmann. Därefter förklarades mötet öppnat.

Hedersgäst var patriark Ignatius Aphrem II, Syrisk-ortodoxa kyrkans överhuvud. På plats fanns även ärkebiskopen, landshövdingen, kyrkomötets ordförande, de andra och tredje vice ordföranden, överhovpredikanten och domprosten i Uppsala domkyrka.

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och består av 251 ledamöter som är valda av Svenska kyrkans medlemmar. Kyrkomötet sammanträder en gång per år, uppdelat på två sessioner under hösten.

Kronprinsessan vid ankomsten till Uppsala domkyrka. I bakgrunden syns ärkebiskop Antje Jackelén.

Kronprinsessan vid ankomsten till Uppsala domkyrka. I bakgrunden syns ärkebiskop Antje Jackelén. Foto: Pelle T Nilsson

Biskopen i Göteborgs stift Susanne Rappman ledde gudstjänsten i Uppsala domkyrka.

Biskopen i Göteborgs stift Susanne Rappman ledde gudstjänsten i Uppsala domkyrka. Foto: Pelle T Nilsson