Kungen gav företräde för riksdagens talman

Tisdagen den 2 oktober gav Kungen företräde för riksdagens talman Andreas Norlén.

Kungen tillsammans med riksdagens talman Andreas Norlén.

Kungen tillsammans med riksdagens talman Andreas Norlén. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Talmannen informerade Kungen om det aktuella läget i regeringsbildnings­processen.

Talmannen berättade att han har gett Moderaternas partiledare Ulf Kristersson i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som tolereras av riksdagen.