Kungen firade Kungl. Humanistiska vetenskaps­samfundet i Lund

Fredagen den 28 september närvarande Kungen vid Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundets i Lund 100-årsjubileum.

Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundets i Lund 100-årsjubileum firades i universitetets aula i närvaro av Kungen.

Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundets i Lund 100-årsjubileum firades i universitetets aula i närvaro av Kungen. Foto: Per Lindström

Under en jubileumsceremoni, som hölls i universitetets aula, talade inledningsvis samfundets ordförande professor Anders Jarlert. Därefter höll professor Sten Hidal, sekreterare i samfundet, ett tal om Humanistiska vetenskapssamfundets grundande.

Under rubriken Medvetandets historia höll poeten och ledamoten av Svenska Akademien Jesper Svenbro dagens högtidsföreläsning.

Ceremonin avslutades med ett tal av av samfundets vice ordförande professor Christina Moëll.

Under ceremonin gav Lunds studentsångare återkommande musikinslag.