Prins Daniel närvarade vid ett seminarium om integration

Torsdagen den 27 september närvarade Prins Daniel på seminariet Flyktingars integration på svensk arbetsmarknad över tid.

Prins Daniel och nationalekonomen Joakim Ruist.

Prins Daniel och nationalekonomen Joakim Ruist. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Prins Daniel, Joakim Ruist, Pernilla Andersson Joona och Olof Åslund.

Prins Daniel, Joakim Ruist, Pernilla Andersson Joona och Olof Åslund. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

På scen talade nationalekonomerna Joakim Ruist, Pernilla Andersson Joona och Olof Åslund. Seminariet arrangerades av den ideella föreningen Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS).