Kungen besökte Östergötland

Onsdagen den 26 september besökte Kungen Linköping och Norrköping. Kungen fick bland annat se innovativa lösningar inom bostads­marknaden och information om arbete med att bryta utanförskap och få fler personer i arbete och egenförsörjning.

Kungen i Vallastaden.

Kungen i Vallastaden. Foto: Patrik Jonsson

Besöket började med en presentation av Vallastaden som är en ny och levande stadsdel i Linköping. Vallastaden invigdes under Sveriges största bo- och samhällsexpo i september 2017. Cirka 1 000 bostäder är byggda och ytterligare 500 kommer att uppföras.

I Vallastaden togs Kungen emot av Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötlands län, Helena Balthammar, borgmästare och kommun­fullmäktiges ordförande i Linköpings kommun, Fredrik Törnqvist, VD för Stångåstaden AB samt Simon Helmér, VD för Linköpingsexpo.

Kungen under promenaden i stadsdelen Vallastaden.

Kungen under promenaden i stadsdelen Vallastaden. Foto: Patrik Jonsson

Under promenaden i stadsdelen visades Stångåstadens Drömlägenhet av Simon Helmér och Fredrik Törnqvist. Kungen besökte också Infrakulvert Vallastaden, en 1,8 kilometer lång kulvertlösning för infrastruktur som är byggd under stadsdelen och som visades av Charlotta Sund, VD Tekniska Verken och Klas Gustafsson, vice VD Tekniska Verken.

Foto: Patrik Jonsson

Efter lunch på Linköpings slott med landshövding Carl Fredrik Graf som värd gick resan vidare till Norrköping. Vid Beslutsarenan, Linköpings Universitet, Campus Norrköping välkomnades Kungen av kommun­full­mäktiges ordförande Louise Malmström och rektor Linköpings Universitet Helen Dannetun.

Kungen fick en presentation om Portalen, en satsning av Hyresbostäder, Svenska kyrkan, Norrköpings kommun, ABF och Marieborgs Folkhögskola som syftar till att få ut fler människor i egen försörjning. Sedan starten hösten 2011 har drygt 270 personer tagit sig från bidragsberoende till egen försörjning.

Efteråt följde ett samtal om hur man ska kunna skapa boendemiljöer där alla grupper i samhället har råd och möjlighet att få en bostad, hur dagens ”utanförskapsområden” kan förändras till bostadsområden för alla, samt hur integrationen av nyanlända ska kunna snabbas på.

Besöket i Östergötland avslutades på Visualiseringscenter C. Där visades Norrköpings nya stadsdel Inre hamnen med sin vattennära stadsmiljö på en skärm med hjälp av Virtual Reality. Kungen fick också en visning av ”Earth Autopsy” – som visar det osynliga – i det här fallet olika föroreningar som finns i Inre hamnen – och måste renas innan bygget sätts igång.