Kungen öppnade riksmötet

Tisdagen den 25 september öppnade Kungen 2018/2019 års riksmöte och det nya riksdagsåret inleddes.

Valperiodens första arbetsår inleds med Kungens öppnande av 2018/2019 års riksmöte.

Valperiodens första arbetsår inleds med Kungens öppnande av 2018/2019 års riksmöte. Foto: Henrik Montgomery/TT

På trappan till riksdagshuset togs Kungen, Drottningen, Kronprinsessan, Prins Daniel, Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia emot av riksdagens talman Andreas Norlén.

Kungafamiljen tas emot på trappan till riksdagshuset av riksdagens talman Andreas Norlén.

Kungafamiljen tas emot på trappan till riksdagshuset av riksdagens talman Andreas Norlén. Foto: Anders Wiklund/TT

Ceremonin inleddes med att riksdagens ledamöter gemensamt sjöng Kungssången. Efter begäran av talmannen förklarade Kungen därefter riksmötet öppnat.

I sitt tal till riksdagsledamöterna sade Kungen bland annat:

Ärade ledamöter. Var och en av Er har fått medborgarnas förtroende att företräda dem här, i Sveriges riksdag.

De som lever i Sverige i dag, men också de generationer som kommer efter; de är Era uppdragsgivare.

De förväntar sig nu att Ni ska använda era kunskaper och erfarenheter till att verka för Sveriges bästa och för en god framtid för alla som lever här.

Att som riksdagsledamot förvalta folkets förtroende – det är inte ett enkelt uppdrag. Men samtidigt ett av de viktigaste man kan ha.

H.M. Konungen

Änglamark, Joy to me och I natt jag drömde framfördes av sångerskan Rigmor Gustafsson. Ceremonin avslutades med att nationalsången sjöngs. Därefter gick Kungafamiljen ut till Charles Voss Marche de parade, som framfördes av Brassensemble under ledning av Per Sjöberg.

Kungen hälsar på riksdagens ledamöter.

Kungen hälsar på riksdagens ledamöter. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kungen och talmannen ankommer till riksdagsgudstjänsten i Storkyrkan.

Kungen och talmannen ankommer till riksdagsgudstjänsten i Storkyrkan. Foto: Janerik Henriksson/TT

Riksmötesgudstjänst i Storkyrkan

Riksmötets öppnande inleddes under förmiddagen i Storkyrkan med en gudstjänst ledd av domprost Hans Ulfvebrand, som också predikade, och domkyrkokaplan Kristina Ljunggren.

Musik framfördes av S:t Jacobs kammarkör under ledning av domkyrkokantor Gary Graden. Musik framfördes också av domkyrkoorganist Mattias Wager samt Marinens musikkår under ledning av Alexander Hanson. Gudstjänsten avslutades med att församlingen gemensamt sjöng psalm 5, Nu tacka Gud, allt folk.

Prins Carl Philip, Prinsessan Sofia, Prins Daniel och Kronprinsessan i Storkyrkan. Kungsstolarna, som Kungafamiljen använder under gudstjänster i Storkyrkan, är från kung Karl XI:s tid.

Prins Carl Philip, Prinsessan Sofia, Prins Daniel och Kronprinsessan i Storkyrkan. Kungsstolarna, som Kungafamiljen använder under gudstjänster i Storkyrkan, är från kung Karl XI:s tid. Foto: Janerik Henriksson/TT