Kungen delade ut Marcus Wallenbergs pris

Måndagen den 24 september delade Kungen ut Marcus Wallenbergs pris till professor Torgny Näsholm, vid en ceremoni på Grand Hôtel i Stockholm.

Kungen överräcker Marcus Wallenbergpriset 2018 till professor Torgny Näsholm i samband med ceremonin på Grand Hotel i Stockholm.

Kungen överräcker Marcus Wallenbergpriset 2018 till professor Torgny Näsholm i samband med ceremonin på Grand Hotel i Stockholm. Foto: Johan Gunséus

Torgny Näsholm, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Umeå, tilldelas priset för att ha visat hur skogsträd kan utnyttja organiska kväveföreningar för sin kväveförsörjning. Han har också utvecklat nya typer av miljövänliga gödselmedel, som bygger på upptäckten.

Marcus Wallenbergs pris delas varje år ut för vetenskapliga upptäckter inom skogsindustriell forskning. Prissumman är två miljoner kronor.

Marcus Wallenbergs pris instiftades 1980 av dåvarande Stora Kopparbergs Bergslags AB, idag Stora Enso, där Marcus Wallenberg (1899–1982) var styrelseordförande.