Kungen vid Försvarshögskolans 200-årsjubileum

Torsdagen den 20 september närvarade Kungen vid firandet av Försvarshögskolans 200-årsjubileum.

Kungen håller tal vid Försvarshögskolans 200-årsjubileum.

Kungen håller tal vid Försvarshögskolans 200-årsjubileum. Foto: Anders G Warne

År 1818 inrättades Högre artilleriläroverket, Sveriges första högre militära utbildningsinstitution och grunden till det som idag är Försvarshögskolan.

Under ceremonin höll Kungen ett tal i vilket han bland annat sade:

Ett nytt omvärldsläge kräver ny kompetens. Myndigheter och departement med krisansvar behöver medarbetare med kunskaper inom bland annat säkerhetspolitik, strategi, krishantering och internationell samverkan.

Den kunskapen finns här, på Försvarshögskolan. Den erbjuds här, i form av utbildning. Och den utvecklas här, genom forskning.

Tidigare i år fick Försvarshögskolan tillstånd att bedriva master- och forskarutbildning. Man har därmed erhållit fulla akademiska rättigheter inom försvar, krishantering och säkerhet.

Detta, tillsammans med 200-års­jubileet, ger oss all anledning att fira!

H.M. Konungen

Kungen hälsas välkommen av Försvarshögskolans rektor Romulo Enmark och Försvarshögskolans styrelseordförande Peter Egardt.

Kungen hälsas välkommen av Försvarshögskolans rektor Romulo Enmark och Försvarshögskolans styrelseordförande Peter Egardt. Foto: Anders G Warne

Foto: Anders G Warne