Kronprinsessan besökte New York

Torsdagen den 20 september inledde Kronprinsessan ett besök i New York, USA. Besöket i staden pågick 20–24 september.

Kronprinsessan tillsammans med Fredrik Berselius i restaurang Askas grönsaksträdgård.

Kronprinsessan tillsammans med Fredrik Berselius i restaurang Askas grönsaksträdgård. Foto: Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessan hälsas välkommen till restaurang Aska av Fredrik Berselius.

Kronprinsessan hälsas välkommen till restaurang Aska av Fredrik Berselius. Foto: Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessan och generalkonsul Leif Pagrotsky får en visning av New York City Hall.

Kronprinsessan och generalkonsul Leif Pagrotsky får en visning av New York City Hall. Foto: Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessan tillsammans med SACCNYs vd Anna Throne-Holst i Gateways lokaler.

Kronprinsessan tillsammans med SACCNYs vd Anna Throne-Holst i Gateways lokaler. Foto: Yasmina Backström/SACCNY

Kronprinsessan inledde torsdagen med att besöka New York City Hall och borgmästarens kontor för hållbarhetsfrågor. Kronprinsessan hälsades välkommen av biträdande borgmästare Alicia Glen och därefter berättade director Mark Chambers om New Yorks arbete kring Smart Cities samt FN:s hållbarhetsmål.

Kronprinsessan tillsammans med director Mark Chambers, biträdande borgmästare Alicia Glen samt ansvarig för internationella relationer Penny Abeywardena vid besöket i New York City Hall.

Kronprinsessan tillsammans med director Mark Chambers, biträdande borgmästare Alicia Glen samt ansvarig för internationella relationer Penny Abeywardena vid besöket i New York City Hall. Foto: NYC Mayor's Office for International Affairs

Efter New York City Hall besökte Kronprinsessan restaurang Aska i Brooklyn. Restaurangen drivs av Fredrik Berselius som berättade om Askas hållbarhetsarbete samt visade Askas grönsaksodling som angränsar till restaurangen.

Kronprinsessan tillsammans med kocken Fredrik Berselius som driver restaurang Aska i Brooklyn, New York.

Kronprinsessan tillsammans med kocken Fredrik Berselius som driver restaurang Aska i Brooklyn, New York. Foto: Pontus Höök/TT

Under eftermiddagen besökte Kronprinsessan Gateway, Svensk-amerikanska handelskammarens i New York (SACCNY)Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. mötesplats för svenska företag och innovationsaktörer som vill etablera sig på den amerikanska marknaden.

Kronprinsessan hälsades välkommen till Gateway av Anna Throne-Holst, verkställande direktör vid SACCNY. Därefter fick Kronprinsessan en rundvandring i lokalerna och Anna Throne-Holst berättade om Gateway-satsningen, av de största som gjorts för svenskt exportfrämjandet i nordöstra USA. Gateway ska ge svenska småbolag möjlighet att upprätta kontor i New York samt även fungera som mötesplats och eventcenter för svensk-amerikanska aktiviteter.

Kronprinsessan tillsammans Anna Throne-Holst i de lokaler där SACCNY sätter upp Gateway - mötesplats för svenska företag och innovationsaktörer som vill etablera sig på den amerikanska marknaden.

Kronprinsessan tillsammans Anna Throne-Holst i de lokaler där SACCNY sätter upp Gateway - mötesplats för svenska företag och innovationsaktörer som vill etablera sig på den amerikanska marknaden. Foto: Yasmina Backström/SACCNY

Torsdagen avslutades med att Kronprinsessan närvarade vid generalkonsul. Leif Pagrotskys mottagning på svenska residenset

Kronprinsessan tillsammans med generalkonsul Leif Pagrotsky vid mottagningen på svenska residenset.

Kronprinsessan tillsammans med generalkonsul Leif Pagrotsky vid mottagningen på svenska residenset. Foto: Pontus Höök/TT

Fredag 21 september

Under fredagen deltog Kronprinsessan vid minnesceremonin i FN:s generalförsamling för tidigare generalsekreterare Kofi Annan

Efter minnesceremonin besökte Kronprinsessan Nobelmonumentet tillsammans med generalkonsul Leif Pagrotsky, Norges generalkonsul Harriet E. Berg samt Dr. Joachim Frank och Dr. Michael W. Young, de två amerikanska Nobelpristagare från 2017 vars namn nu ristats in i monumentet.

Nobelmonumentet hedrar Alfred Nobel och amerikanska Nobelpristagare. Monumentet ritades av Sivert Lindblom och restes 2003 utanför American Museum of Natural History av NYC Parks Department i samarbete med generalkonsulatet i New York.

Efter besöket vid Nobelmonumentet gav generalkonsul Leif Pagrotsky lunch på residenset för Kronprinsessan och Dr. Joachim Frank och Dr. Michael W. Young.

Kronprinsessan tillsammans med Nobelpristagarna Dr. Michael W. Young och Dr. Joachim Frank med fru Carol Saginaw, Sveriges generalkonsul Leif Pagrotsky, Norges generalkonsul Harriet E. Berg och Manhattan Borough Commissioner William T. Castro.

Kronprinsessan tillsammans med Nobelpristagarna Dr. Michael W. Young och Dr. Joachim Frank med fru Carol Saginaw, Sveriges generalkonsul Leif Pagrotsky, Norges generalkonsul Harriet E. Berg och Manhattan Borough Commissioner William T. Castro. Foto: Kungl. Hovstaterna

Måndag och tisdag, 23–24 september

Kronprinsessans besök i New York fortsätter under söndag 23 september samt måndag 24 september då Kronprinsessan deltar vid generalförsamlingens ordinarie öppnande samt möter ambassadörerna för FN:s globala mål.

Kronprinsessan FN-ambassadör för globala mål

Kronprinsessan är en av 17 ambassadörer som utsetts att ingå i Sustainable Development Goals (SDG) Advocacy Group. Gruppens uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

I rollen som ambassadör har Kronprinsessan valt att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.