Prins Daniel i Umeå med Prins Daniels Fellowship

Onsdagen den 19 september besökte Prins Daniel och tre av inspiratörerna i Prins Daniels Fellowship Umeå för att prata entreprenörskap med studenter vid Umeå universitet samt besöka Young Startup Day i Väven.

Prins Daniel tillsammans med inspiratörerna Gunilla von Platen, Jonas Nordlander och Saeid Esmaeilzadeh.

Prins Daniel tillsammans med inspiratörerna Gunilla von Platen, Jonas Nordlander och Saeid Esmaeilzadeh. Foto: Johan Tegel/Kungl. Hovstaterna

Prins Daniel tillsammans med några av deltagarna i Young Startup Day.

Prins Daniel tillsammans med några av deltagarna i Young Startup Day. Foto: Johan Tegel/Kungl. Hovstaterna

Dagen inleddes i Umeås kulturhus, Väven, där Young Startup Day arrangerades. Tillsammans med entreprenörerna Saeid Esmaeilzadeh (Serendipity Innovations), Gunilla von Platen (Xzakt Kundrelation) och Jonas Nordlander (Avito) träffade Prinsen blivande unga entreprenörer.

Därefter arrangerades rundabordssamtal mellan Prinsen, inspiratörerna och lokala UF-elever.

Under eftermiddagen besökte Prinsen och inspiratörerna Umeå universitet för ett aulasamtal samt ytterligare rundabordsdiskussioner med studenter.

På Umeå universitet höll Prinsen ett aulasamtal tillsammans med inspiratörerna.

På Umeå universitet höll Prinsen ett aulasamtal tillsammans med inspiratörerna. Foto: Johan Tegel/Kungl. Hovstaterna

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer. Läs mer om Prins Daniels Fellowship.

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft