Kungen höll avskedsaudienser

Tisdagen den 18 september hölls avskedsaudienser på Kungliga slottet för Österrikes ambassadör Arthur Winkler-Hermaden och Japans ambassadör Jun Yamazaki.

Kungen tillsammans med Japans avgående ambassadör Jun Yamazaki.

Kungen tillsammans med Japans avgående ambassadör Jun Yamazaki. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Kungen och Österrikes ambassadör Arthur Winkler-Hermaden vid dagens avskedsaudiens på Kungliga slottet.

Kungen och Österrikes ambassadör Arthur Winkler-Hermaden vid dagens avskedsaudiens på Kungliga slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

På samma sätt som ambassadören tas emot vid en högtidlig audiens av Kungen när han eller hon tillträder sin tjänst i Sverige sker ett liknande, om än något mindre formellt, möte när ambassadören reser hem igen.