Drottningen besökte Dalens sjukhus

Den 18 september besökte Drottningen minnesmottagningen vid Capio Geriatrik Dalen på Dalens sjukhus i Enskededalen, som är en av Stockholms elva specialistmottagningar.

Drottningen fick en rundtur på minnesmottagningen vid Capio Geriatrik av verkställande direktör Olof Lundblad och överläkare Britt Serander.

Drottningen fick en rundtur på minnesmottagningen vid Capio Geriatrik av verkställande direktör Olof Lundblad och överläkare Britt Serander. Foto: Yanan Li/Silviahemmet

Vid ankomsten till sjukhuset togs Drottningen emot av verkställande direktör Olof Lundblad, överläkare Britt Serander och Silviaarbetsterapeuten Lena Nilsson.

På plats fick Drottningen en rundtur samt presentation av verksamheten vid sjukhusets minnesmottagning.

Drottningen tillsammans med Olof Lundblad, Lena Nilsson och Britt Serander vid ankomsten till Dalens sjukhus.

Drottningen tillsammans med Olof Lundblad, Lena Nilsson och Britt Serander vid ankomsten till Dalens sjukhus. Foto: Yanan Li/Silviahemmet

Vid Capio Geriatrik Dalen utförs nära 600 minnesutredningar årligen och lika många uppföljande återbesök tas emot. Vid demensdiagnos erbjuds närstående navigeringskurser i samarbete med närområdets anhörigkonsulenter för att ge stöd och hjälp.

På mottagningen finns ett team av läkare, sjuksköterskor, medicinsk sekreterare, psykologer och arbetsterapeuter – varav en Silvialäkare, en Silviasjuksköterska och en Silviaarbetsterapeut.