Kungaparet och Kronprinsess­paret i möte med Svenska institutet

Torsdagen den 13 september gav Kungaparet och Kronprinsess­paret företräde för generaldirektör Annika Rembe från Svenska institutet på Kungliga slottet. Vid mötet deltog även Anna Rudels, Emma Jansson och Henrik Selin.

Kungaparet och Kronprinsessparet tillsammans med Anna Rudels, Annika Rembe, Emma Jansson och Henrik Selin från Svenska institutet.

Kungaparet och Kronprinsessparet tillsammans med Anna Rudels, Annika Rembe, Emma Jansson och Henrik Selin från Svenska institutet. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Svenska institutet presenterade sitt arbete med att följa hur Sverige uppfattas i omvärlden. Samtalet handlade också hur SI:s Sverigefrämjande och långsiktigt relationsskapande verksamhet kan vara relevant vid Kungafamiljens internationella besök.

Svenska institutet

Svenska institutet är en myndighet med uppdrag att öka omvärldens förtroende och intresse för Sverige. Institutet arbetar med kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv för att stärka relationer och utveckling.

Svenska institutets kärnverksamhet är att

  • analysera hur utländska målgrupper ser på Sverige, och hur det påverkar förutsättningarna för svenska aktörer i utlandet
  • vara ett expertstöd, för både privata och offentliga aktörer, som vill förmedla bilden av Sverige och svensk kompetens
  • sprida information om Sveriges värderingar och erfarenheter på områdena innovation, hållbarhet, kultur och kreativitet samt samhällslösningar
  • öka samverkan i Östersjöregionen, vilket är en förutsättning för Sveriges och regionens utveckling på sikt
  • stödja projekt som främjar demokratiutvecklingen i våra samarbetsländer
  • skapa relationer mellan svenska parter och morgondagens beslutsfattare världen över
  • verka för ökad rörlighet för studenter, forskare och kvalificerad arbetskraft till och från Sverige
  • ge stöd till svenskundervisning och sverigekunskap utomlands
  • driva Sveriges enda kulturhus utomlands, Svenska institutet i Paris.