Högtidliga audienser för ambassadörerna från Paraguay, Moçambique, Bulgarien och Nepal

Torsdagen den 13 september lämnade fyra nyutnämnda utländska ambassadörer över sina kreditivbrev till Kungen i högtidliga audienser på Kungl. Slottet.

Kungen tar emot Paraguays nya ambassadör Romina Elisabeth Taboada Tonina på Kungliga slottet.

Kungen tar emot Paraguays nya ambassadör Romina Elisabeth Taboada Tonina på Kungliga slottet. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungahuset.se

Dagens ambassadörer som Kungen tog emot i högtidlig audiens var Romina Elisabeth Taboada Tonina från Paraguay, Florencio Joel Alberto Sele från Moçambique, Ivan Pavlov från Bulgarien och Yuba Nath Lamsal från Nepal.

Moçambiques ambassadör Florencio Joel Alberto Sele lämnar sitt kreditivbrev till Kungen.

Moçambiques ambassadör Florencio Joel Alberto Sele lämnar sitt kreditivbrev till Kungen. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungahuset.se

Kungen och Bulgariens ambassadör Ivan Pavlov vid dagens audiens på Kungliga slottet. Kungen bär bulgariska Stara Planinaordens storkors.

Kungen och Bulgariens ambassadör Ivan Pavlov vid dagens audiens på Kungliga slottet. Kungen bär bulgariska Stara Planinaordens storkors. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungahuset.se

Kungen hälsar på ambassadör Yuba Nath Lamsal från Nepal vid dagens ceremoni.

Kungen hälsar på ambassadör Yuba Nath Lamsal från Nepal vid dagens ceremoni. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungahuset.se

Paraguays ambassadör Romina Elisabeth Taboada Tonina anländer till Kungliga slottet.

Paraguays ambassadör Romina Elisabeth Taboada Tonina anländer till Kungliga slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Bulgariens nye ambassadör Ivan Pavlov rullar in genom Södra valvet i en av Hovstallets vagnar.

Bulgariens nye ambassadör Ivan Pavlov rullar in genom Södra valvet i en av Hovstallets vagnar. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Den nye ambassadören Ivan Pavlov från Bulgarien i Hovstallets vagn.

Den nye ambassadören Ivan Pavlov från Bulgarien i Hovstallets vagn. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Nepals ambassadör Yuba Nath Lamsal tas emot på Inre borggården av hovstallmästare Ulf Gunnehed och UD:s introduktör Birgitta Holst Alani.

Nepals ambassadör Yuba Nath Lamsal tas emot på Inre borggården av hovstallmästare Ulf Gunnehed och UD:s introduktör Birgitta Holst Alani. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Romina Elisabeth Taboada Tonina är Paraguays nya ambassadör i Sverige.

Romina Elisabeth Taboada Tonina är Paraguays nya ambassadör i Sverige. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Moçambiques ambassadör Florencio Joel Alberto Sele med följe vid ankomsten till Kungliga slottet. F

Moçambiques ambassadör Florencio Joel Alberto Sele med följe vid ankomsten till Kungliga slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Under de fyra audienserna lämnade ambassadörerna över sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal

Vid ambassadörernas ankomst spelades marscher av musiker ur Marinens musikkår.

Vid ambassadörernas ankomst spelades marscher av musiker ur Marinens musikkår. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se