Prins Daniel besökte elevhälsodag i Göteborg

Måndagen den 10 september besökte Prins Daniel Svenska mässan i Göteborg för att närvara vid stadens utbildnings­förvaltnings upptaktsdag för medarbetare inom elevhälsovården.

Prins Daniel håller ett inledningsanförande inför cirka 900 personer som arbetar med elevhälsa i Göteborg.

Prins Daniel håller ett inledningsanförande inför cirka 900 personer som arbetar med elevhälsa i Göteborg. Foto: Johan Valkonen

Skolpsykologer, kuratorer, specialpedagoger, skolsköterskor och skolläkare samt stadens rektorer var inbjudna till upptaktsdagen för att få inspiration och ny kunskap. Temat för dagen var hälsa och lärande och sambandet dem emellan.

I sitt inledningsanförande sade Prinsen bland annat:

Att börja skolan är för de flesta barn ganska pirrigt. Men framförallt är det spännande och väldigt roligt. Att få nya kompisar, att få lära sig nya saker och att få känna sig stor.

Men vad är det som händer för vissa barn längs vägen? Varför förvandlas det som kändes så lustfyllt och spännande till olust och stress? Det är omöjligt att inte bli ledsen när man tänker på hur många unga i vårt land det är som går miste om stora delar av sin ungdom, för att de lider av psykisk och fysisk ohälsa.

Därför är det så viktigt att ni finns – kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger, skolläkare, skolpsykologer – ja, alla ni som arbetar för att våra barn ska få de allra bästa förutsättningarna för att må bra och kunna lyckas i skolan.

H.K.H. Prins Daniel

Därefter lyssnade Prinsen och de cirka 900 åhörarna på två föreläsningar. Överläkare Anders Hansen berättade först om den senaste vetenskapen kring hur träning direkt påverkar hjärnans funktioner och vår hälsa. Därefter talade professor Eva Hjörne om förebyggande av problem och skapande av förutsättningar för god omsorg och rätt stöd.

Prins Daniel i samtal under Elevhälsans upptaktsdag i Göteborg.

Prins Daniel i samtal under Elevhälsans upptaktsdag i Göteborg. Foto: Johan Valkonen

Under eftermiddagen gjorde Prinsen en rundvandring i den utställning som arrangerades av ett 20-tal myndigheter och frivilligorganisationer i samband med Elevhälsans upptaktsdag.