Prins Carl Philip besökte Lugnets plantskola

Onsdagen den 5 september besökte Prins Carl Philip Lugnets plantskola i Bålsta för att närvara vid ett föredrag med en efterföljande rundvandring.

Prins Carl Philip under rundvandringen på Lugnets plantskola.

Prins Carl Philip under rundvandringen på Lugnets plantskola. Foto: Henrik Montgomery/TT

Prinsen togs emot av P-O Wedin, verkställande direktör vid Sveaskog samt Roger Johansson, affärsområdeschef vid Svenska skogsplantor.

Därefter hölls fyra föredrag för de inbjudna. Roger Johansson talade inledningsvis om svenska skogsplantors roll i en hållbar bioekonomi. Johanna Carlsson, industridoktorand vid Svenska skogsplantor, talade på temat "somatisk embryogenes – ny teknik för effektivare skogsföryngring".

Därefter hölls två föredrag om Conniflex. Conniflex-skyddet, som är utvecklat av Svenska skogsplantor och Sveaskog, kan liknas vid en skyddsväst av finkornig sand som skyddar skogsplantor mot snytbagge. Beläggningen med sandkornen fästs på plantan med ett vattenbaserat lim utan att hindra plantans tillväxt.

Från SLU talade professor Göran Nordlander om forskningen som ledde fram till skyddet. Sveaskogs hållbarhetschef Lena Sammeli-Johansson talade avslutningsvis om hur man arbetar med att få skyddet i fullskalig produktion.

Rundvandring och plantering

Prinsen och åhörarna gavs senare en rundvandring på området Stefan Ivarsson och Pekka Jänkälä. Under rundvandringen gavs information om produktionen av nästa generations skog, maskinell sådd, tillväxt i växthus, tillväxt på friland samt långnattning. Prinsen fick också se hur Conniflex-skyddet applicerades på granplantorna.

Innan besöket avslutades fick Prinsen möjlighet att hålla ett tal under vilket han bland annat sade:

Frågor som rör jord- och skogsbruk ligger mig varmt om hjärtat. Skogen innebär stora värden för Sverige genom att erbjuda en förnybar råvara som kan återanvändas och ersätta fossilbaserade produkter. (...)

I dag har vi bland annat lärt oss om ett beläggningsskydd för granplantor som förhindrar snytbaggar och andra skadedjur att gnaga av barken. (...)

Det är en modern teknik för skogs­industrin, och - inte minst - är det en svensk innovation. För att skogsindustrin skall vara hållbar i framtiden så krävs det nya slags uppfinningar.

H.K.H. Prins Carl Philip

Avslutningsvis fick Prinsen därefter tillsammans med tre långvariga medarbetare, Jörgen Jonsson, Eva Andersson och Lena Andersson med 42 års tjänstgöring vardera, plantera fyra plantor som minne av dagen.

Prinsen höll ett tal i samband med besöket på plantskolan.

Prinsen höll ett tal i samband med besöket på plantskolan. Foto: Henrik Montgomery/TT