Kungen besökte Öresund för diskussion om torsksituationen

Onsdagen den 5 september besökte Kungen Öresund för att tillsammans med företrädare för yrkes- och sportfisket diskutera situationen för framförallt torsken.

Kungen ombord på turbåten M/S Emma.

Kungen ombord på turbåten M/S Emma. Foto: Pontus Söderman

Öresund är ett unikt exempel på ett havsområde med välmående fiskbestånd och ett lönsamt och hållbart fiske. Detta trots att Öresund är en av norra Europas mest tätbefolkade regioner, en av världens mest trafikerade farleder och dessutom omgivet av ett mycket jordbruksintensivt landskap.

Tillsammans med företrädare för yrkes- och sportfisket åkte Kungen turbåt ut på Öresund för att diskutera situationen för framförallt torsken.

Öresund är i dag det enda havsområdet i Sverige där det finns ett starkt bestånd med torsk i alla storlekar.

Följande fyra föredrag hölls ombord:

 • Öresund – biologi, vatten och bottnar
  Michael Palmgren, verksamhetschef vid Marint Kunskapscenter

 • Torskens situation i Öresund och Östersjön
  Markus Lundgren, fiskevårdschef, Sportfiskarna

 • Turbåtarnas verksamhet och bidrag till den regionala ekonomin
  Peter Hartford, verkställande direktör, Hartford Rederi AB

 • Småskaligt hållbart fiske i Öresund, exemplet Community Supported Fishery
  Torbjörn Paulsson, yrkesfiskare i Lomma och Anna Särnblad, biträdande verksamhetschef vid Marint Kunskapscenter

Turen avslutades med att Kungen och deltagarna fiskade innan hemgång.