Kungen höll avskedsaudienser

Torsdagen den 30 och fredagen den 31 augusti hölls avskedsaudienser på Kungl. Slottet.

Kungen tillsammans med Malaysias ambassadör Norlin Othman vid dagens avskedsaudiens på Kungl. Slottet.

Kungen tillsammans med Malaysias ambassadör Norlin Othman vid dagens avskedsaudiens på Kungl. Slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

På samma sätt som ambassadören tas emot vid en högtidlig audiens av Kungen när han eller hon tillträder sin tjänst i Sverige sker ett liknande, om än något mindre formellt, möte när ambassadören reser hem igen.

Kungen och Albaniens ambassadör Ilir Abdi i Prinsessan Sibyllas våning på Kungl. Slottet.

Kungen och Albaniens ambassadör Ilir Abdi i Prinsessan Sibyllas våning på Kungl. Slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Kungen och Sri Lankas ambassadör Renuka Damayanthie Rajapakse i samband med avskedsaudiensen på Kungl. Slottet.

Kungen och Sri Lankas ambassadör Renuka Damayanthie Rajapakse i samband med avskedsaudiensen på Kungl. Slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Kungen och Namibias ambassadör Morina Muuondjo, som nu lämnar Sverige efter drygt fyra år som ambassadör.

Kungen och Namibias ambassadör Morina Muuondjo, som nu lämnar Sverige efter drygt fyra år som ambassadör. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Ambassadörerna som nu lämnar Sverige är Sudans ambassadör Mahgoob Uthman Fadl Elseed, Albaniens ambassadör Ilir Abdi, Sri Lankas ambassadör, Renuka Damayanthie Rajapakse, Namibias ambassadör Morina Muuondjo och Malaysias ambassadör Norlin Othman.

Kungen hälsar på Sudans ambassadör Mahgoob Uthman Fadl Elseed vid avskedsaudiensen i Prinsessan Sibyllas våning.

Kungen hälsar på Sudans ambassadör Mahgoob Uthman Fadl Elseed vid avskedsaudiensen i Prinsessan Sibyllas våning. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se