Prins Daniel vid seminariet Läget i världshandeln och EU:s roll

Onsdagen den 29 augusti närvarade Prins Daniel vid seminariet Läget i världshandeln och EU:s roll arrangerat av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS).

Prins Daniel tillsammans med Cecilia Malmström och Harry Flam vid seminariet ”Läget i världshandeln och EU:s roll” arrangerat av SNS.

Prins Daniel tillsammans med Cecilia Malmström och Harry Flam vid seminariet ”Läget i världshandeln och EU:s roll” arrangerat av SNS. Foto: SNS

Vid seminariet talade EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström och Harry Flam, professor emeritus i internationell ekonomi och ordförande i Finanspolitiska rådet, om utvecklingen i världshandeln, utmaningarna för det internationella handelssystemet och EU:s roll och handlingsutrymme.

Om SNS

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) är en politiskt oberoende ideell förening grundad 1948. Genom forskning, möten och bokutgivning bidrar SNS till att beslutsfattare i politik, offentlig förvaltning och näringsliv kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys.