Kungen och Kronprinsessan vid Stockholm Water Prize Symposium

Onsdagen den 29 augusti närvarade Kungen och Kronprinsessan vid seminariet Balancing green and grey – getting on nature’s good side som hölls på City Conference Centre i Stockholm. Seminariet ingår i World Water Week.

Kungen och Kronprinsessan tillsammans med årets samt tidigare års pristagare av Stockholm Water Prize.

Kungen och Kronprinsessan tillsammans med årets samt tidigare års pristagare av Stockholm Water Prize. Foto: Jonas Borg/SIWI

Seminariet inleddes med att årets mottagare av Stockholm Water Prize, professor Bruce Rittmann och professor Mark van Loosdrecht talade. Professor Rittmann talade på temat ”With help from our little friends” och professor van Loosdrecht på temat ”Managing microbes”.

Professor Rittmann är känd för sitt arbete inom biofilm och dess användning vid rengöring av förorenat vatten, mark och ekosystem. Professor van Loosdrecht har skapat Nereda, en avloppsreningsteknik som är framtagen tillsammans med Delft University of Technology, the Dutch Foundation for Applied Water Research (STOWA) and Royal Haskoning DHV.

Därefter följde föreläsningar av doktor Sunita Narain, doktor Claudia Sadoff, doktor Therese Sjömander-Magnusson samt UNESCO:s Director-General Audrey Azoulay.

Genomgående under seminariet lyftes möjligheterna för hur man med modern teknik och vetenskap kan hjälpa naturens egna metoder, och de mikroorganismer som förekommer naturligt, att få exempelvis vattenrening att fungera mer effektivt.

Man talade också om betydelsen av naturliga våtmarker och hur dessa måste återställas, så att naturen kan återgå till sitt sätt att hantera variationer i vattenmängd. Likaså diskuterades konsekvenserna av hur klimatförändringarna blir onödigt stora då de naturliga processerna förhindras på grund av mänskliga ingrepp i naturen, såsom dränering av våtmarker, sandtäkter i floder samt skogsavverkning.

World Water Week 2018

Den 26–31 augusti möts experter, beslutsfattare och innovatörer från hela världen i Stockholm för att diskutera vattenfrågor under World Water Week, en global vattenkonferens som arrangeras av Stockholm International Water Institute (SIWI).

Årets tema är Water, ecosystems and human development.