Kungen invigde Trä- och teknikmässan i Göteborg

Den 28 augusti invigde och besökte Kungen mässan Trä och teknik på Svenska mässan i Göteborg. Mässan är sedan många år en mötesplats för träbranschen i Norden.

Kungen besöker mässhallen under Trä- och teknikmässan i Göteborg.

Kungen besöker mässhallen under Trä- och teknikmässan i Göteborg. Foto: Kungahuset.se

Trä- och teknikmässan arrangerades i år för 19:e gången.

Mässan samlar leverantörer av alla typer av produktionsutrustning för de olika delbranscherna som träindustrin behöver för sin verksamhet, såsom maskiner, klingor, verktyg och andra produktionsmedel för den bearbetande industrin.

Beslag, olika träslag komponenter och förnödenheter till möbel- och snickeriindustrin visas på mässan. Besökarna kommer från hela den bearbetande träindustrin så som sågverks-, möbel- och snickeriindustrin.

När Kungen höll sitt invigningstal sade han bland annat:

Ett sekel – det är ungefär så lång tid som det tar för en svensk tall att bli klar för avverkning. Tänk, vad mycket som var annorlunda när de träd vi fäller i dag fortfarande bara var små plantor. Då kunde man knappast föreställa sig att träden skulle kunna användas till allt från solceller till medicinska produkter. Att vi skulle exportera vår kunskap om träbyggande över hela världen. Eller att digitaliseringen skulle omforma skogs- och träindustrin i grunden.

Men det är ju detta som är så spännande mer er bransch! Råvaran växer långsamt, men utvecklingen går snabbt. Så det gäller att hänga med. Att kunna anpassa sig. Och att se nya möjligheter när tiderna förändras.

H.M. Konungen

Efter sitt tal fick Kungen möjlighet att besökta mässhallen och de många utställarna.