Drottningen besökte De gamlas dag på Ekerö

Måndagen den 27 augusti besökte Drottningen De gamlas dag i Ekebyhovs slottspark på Ekerö.

Drottningen i samtal med en av besökarna under De gamlas dag.

Drottningen i samtal med en av besökarna under De gamlas dag. Foto: Karin Törnblom/IBL

Ett stort antal personer hade samlats i parken för att fira dagen. Vid ankomst togs Drottningen emot av kommunalrådet Adam Reuterskiöld och Annicka Pantzar, medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen.

Musik framfördes av hovsångaren Loa Falkman och pianisten Henrik Måwe.

Därefter avhölls en picknick under vilken Drottningen fick möjlighet att hälsa på kommunens äldre invånare och deras anhöriga.

De gamlas dag avslutades med att de församlade gemensamt sjöng nationalsången.

Av tradition bär Drottningen sin hembygdsdräkt, Lovödräkten, vid besöket på De gamlas dag.

Drottningen tog initiativ till De gamlas dag år 1998.

Drottningen tog initiativ till De gamlas dag år 1998. Foto: Karin Törnblom/IBL

Foto: Karin Törnblom/IBL

De gamlas dag

Initiativet till dagen togs av Drottningen 1998 och de första åren firades den i Drottningholmsparken. Sedan år 2000 svarar Ekerö kommun för arrangemanget.