Prinsparet och Prins Alexander besökte Södermanland

Torsdagen den 23 augusti besökte Prins Alexander, hertig av Södermanland, Gisesjön i Nynäs naturreservat. Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia var också med under besöket.

Prins Alexander invigde Prins Alexanders utsiktsplats vid Gisesjön i Nynäs naturreservat.

Prins Alexander invigde Prins Alexanders utsiktsplats vid Gisesjön i Nynäs naturreservat. Foto: Jonas Ekströmer/TT

I samband med sitt dop fick Prins Alexander, som är hertig av Södermanland, en symbolisk dopgåva från Södermanlands län i form av en utsiktsplats i Nynäs naturreservat. En stig och utsiktsplats, med namnet Prins Alexanders utsiktsplats, har därefter tillgängliggjorts för att kunna användas av en bred allmänhet.

Vid ankomst till utsiktsplatsen vid Gisesjön togs Prinsparet och Prins Alexander emot av Södermanlands landshövding Liselotte Hagberg.

Prins Alexander invigde utsiktsplatsen genom att dra i en rosett. Prins Carl Philip höll därefter ett kortare tal i vilket han bland annat sade:

Det känns fantastiskt roligt för oss att få komma hit till Sörmland, och att Alexanders allra första officiella besök i sitt hertigdöme blir till just den här vackra platsen, i Nynäs naturreservat.

Vi är väldigt glada över att ni har valt att göra den här platsen mer tillgänglig för alla, både barn och vuxna. Vi är också glada över att man nu så enkelt kan besöka Gisesjön - oavsett om man har ett funktionshinder eller om man är en van motionär som bara vill göra ett stopp på Sörmlandsleden.

H.K.H Prins Carl Philip

Efter tal av Prins Carl Philip och landshövdingen fick de lokala naturvårdarna möjlighet att presentera området och förvaltningen av det.

Prinsparet tillsammans med Prins Alexander vid Gisesjön i Nynäs naturreservat efter invigningen av Prins Alexanders utsiktsplats.

Prinsparet tillsammans med Prins Alexander vid Gisesjön i Nynäs naturreservat efter invigningen av Prins Alexanders utsiktsplats. Foto: Kungahuset.se