Kungaparet närvarade vid Bernadottesymposium i Örebro

Torsdagen den 16 augusti närvarade Kungen och Drottningen vid Bernadottesamfundets i Örebro och Sällskapet Concordias symposium Kröningsåret 1818 på Örebro slott.

Kungaparet vid symposiet i Örebro slott.

Kungaparet vid symposiet i Örebro slott. Foto: Pelle T Nilsson

På Örebro slott fick Kungaparet möjlighet att lyssna till föreläsningar om Karl XIV Johans trontillträde och kröningar år 1818.

Teol. dr. Ingemar Söderström inledde med att hålla ett föredrag om kröningen i Storkyrkan i Stockholm. Därefter höll den norske historikern och författaren Trond Norén Isaksen ett föredrag om kröningen i Nidarosdomen i Trondheim.

Fil. dr. Peter Bernhardsson från Uppsala universitet talade därefter om kronprins Oscars utbildning 1810–1818.

Det var på Örebro slott som Jean Baptiste Bernadotte utsågs till svensk tronföljare. Karl XIII skrev också under adoptionshandlingarna i staden.