Kungen besökte Sida

Fredagen den 15 juni besökte Kungen Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i Stockholm.

Kungen möter en av medarbetarna under en rundvandring på Sida.

Kungen möter en av medarbetarna under en rundvandring på Sida. Foto: Jakob Roséen, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Sidas generaldirektör Carin Jämtin och överdirektör Marie Ottosson hälsade under förmiddagen Kungen välkommen till myndigheten. Därefter fick Kungen en introduktion till Sidas uppdrag och verksamhet.

Fem Sida-medarbetare gav därefter presentationer kring områden som Sida arbetar med. Till exempel föredrogs Sida-projekt rörande miljö- och klimatfrågor i Afrika, yttrandefrihetsfrågor i Ryssland samt kopplingen mellan humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete med exempel från Asien. Sidas arbete inom migrationsfrågor presenterades också för Kungen.

Därefter fick Kungen möjlighet att gå genom kontorslandskapet och träffa andra medarbetare vid myndigheten.

Besöket på Sida avslutades med en presentation kring hur myndigheten arbetar med andra aktörer i Sverige, till exempel så kallade influerare, för att engagera svenska ungdomar och ge en annan bild av bistånd.

Kungen med Sidas generaldirektör Carin Jämtin och överdirektör Marie Ottosson.

Kungen med Sidas generaldirektör Carin Jämtin och överdirektör Marie Ottosson. Foto: Jakob Roséen, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Om Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen.

Sida arbetar med att genomföra den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. I myndighetens uppdrag ingår också att bedriva reformsamarbete i Östeuropa. Den tredje delen av Sidas uppdrag är att förmedla humanitärt bistånd till människor i nöd.

Myndigheten bedriver ett fördjupat utvecklingssamarbete med totalt 35 länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Vilka länder Sida ska samarbeta med är politiska beslut.