Högtidliga audienser på Kungl. Slottet

Torsdagen den 14 juni tog Kungen emot fyra nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungl. Slottet vid högtidliga audienser.

Kungen och Vitrysslands ambassadör Dmitry Mironchik vid dagens audiens.

Kungen och Vitrysslands ambassadör Dmitry Mironchik vid dagens audiens. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungahuset.se

Kungen tillsammans med Chiles ambassadör Hernán Bascuñán Jiménez. Kungen bär chilenska Al Meritoordens storkors med kedja.

Kungen tillsammans med Chiles ambassadör Hernán Bascuñán Jiménez. Kungen bär chilenska Al Meritoordens storkors med kedja. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungahuset.se

Kungen tillsammans med Jemens ambassadör Sahar Mohammed Abduljabbar Ghanem.

Kungen tillsammans med Jemens ambassadör Sahar Mohammed Abduljabbar Ghanem. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungahuset.se

Kungen tillsammans med Filippinernas ambassadör Jocelyn S Batoon-Garcia.

Kungen tillsammans med Filippinernas ambassadör Jocelyn S Batoon-Garcia. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungahuset.se

De nyutnämnda ambassadörerna är Vitrysslands ambassadör Dmitry Mironchik, Chiles ambassadör Hernán Bascuñán Jiménez, Jemens ambassadör Sahar Mohammed Abduljabbar Ghanem och Filippinernas ambassadör Jocelyn S Batoon-Garcia.

Jemens nya ambassadör Sahar Mohammed Abduljabbar Ghanem tillsammans med kabinettskammarherre Peter Gudmundsson, vice ceremonimästare Otto von Platen och UD:s introduktör Birgitta Holst Alani.

Jemens nya ambassadör Sahar Mohammed Abduljabbar Ghanem tillsammans med kabinettskammarherre Peter Gudmundsson, vice ceremonimästare Otto von Platen och UD:s introduktör Birgitta Holst Alani. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungahuset.se

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

Filippinernas ambassadör Jocelyn S Batoon-Garcia lämnar Kungliga slottet via Östra valvet efter audiensen hos Kungen.

Filippinernas ambassadör Jocelyn S Batoon-Garcia lämnar Kungliga slottet via Östra valvet efter audiensen hos Kungen. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungahuset.se

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungl. Slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.