Kronprinsessan vid konferensen AquaVision

Onsdagen den 13 juni deltog Kronprinsessan vid konferensen AquaVision ”Meeting tomorrow today” i Stavanger, Norge.

Kronprinsessan talar vid konferensen AquaVision i Stavanger, Norge.

Kronprinsessan talar vid konferensen AquaVision i Stavanger, Norge. Foto: Jan Inge Haga/Skretting

Kronprinsessan tillsammans med CEO för Nutreco Knut Nesse, Fylkesmann Harald Thune, ordfører Kristine Sagen Helgö samt Eivind Hellsand, General Manager för BluePlanet.

Kronprinsessan tillsammans med CEO för Nutreco Knut Nesse, Fylkesmann Harald Thune, ordfører Kristine Sagen Helgö samt Eivind Hellsand, General Manager för BluePlanet. Foto: Jan Inge Haga/Skretting

Temat för årets konferens var The Blue Revolution och Beyond Tomorrow. The Blue Revolution var temat för tisdagens program och där talade bland andra FN:s tidigare generalsekreterare Ban Ki-moon.

Onsdagens program, med fokus Beyond Tomorrow, inleddes med samtal kring hur den globala matindustrin förändras.

Därefter talade Kronprinsessan på temat The Ocean Challenge and SeaBOS. I sitt tal sade Kronprinsessan bland annat:

Let there be no doubt: the challenges are enormous. But let us also recognize that we have started to take them on. Governments, the civil society and the private sector are finally coming together to save the world's oceans.

H.K.H Kronprinsessan

I avslutningen av sitt tal sade Kronprinsessan:

…to ensure a healthy future for all, we need healthy oceans. Therefore, I am glad to see you taking action for a sustainable seafood industry; finding new solutions that are both innovative and commercially viable.

H.K.H Kronprinsessan

Efter Kronprinsessans tal talade bland andra professor Carl Folke, dr Henrik Österblom samt Knut Nesse, ordförande i SeaBOS kring vikten av SeaBOS

Som avslutning på AquaVision deltog Kronprinsessan vid en lunch där samtal fördes kring industrins ansvar för ett hållbart fiske.

AquaVision, som har anordnats vartannat år sedan 1996, syftar till att lyfta vikten av en hållbar utveckling inom akvakultur. Vid årets konferens deltog 450 personer från 45 länder.

Kronprinsessan talar vid konferensen AquaVision i Stavanger, Norge.

Kronprinsessan talar vid konferensen AquaVision i Stavanger, Norge. Foto: Jan Inge Haga/Skretting

Om Keystone Dialogue

Tio av världens största fisk- och skaldjursföretag har gått ut med ett gemensamt uttalande om ett tiopunkters handlingsprogram för en hållbar förvaltning av världshaven. Det var resultatet av Soneva Dialogue som hölls på Maldiverna i november 2016.

De företagen åtar sig att förbättra transparens och spårbarhet i sin verksamhet och att minska olagligt, orapporterat och oreglerat fiske i sina leverantörskedjor.

Soneva Dialogue var det första mötet i Keystone Dialogue, som är möten och dialoger mellan näringsliv och forskare kring tillståndet i våra världshav. Soneva Dialogue ägde rum på Maldiverna i november 2016.

Läs Kronprinsessans tal vid Soneva Dialogue på Maldiverna (engelska)

Vid Kronprinsessans besök i Tokyo, Japan april i 2017 hölls en uppföljning av Soneva Dialogue. Japanska fiskeföretag och fiskeexperter var inbjudna till en mer informell dialog som hölls på den svenska ambassaden i Tokyo.

Läs Kronprinsessans tal vid besöket i Tokyo (engelska)

Den andra Keystone Dialogue ägde rum i Stockholm 15–16 maj 2017. Keystone Dialogue 2 i Stockholm resulterade i ett fördjupat samarbete mellan företagen. En tydlig plan togs fram för hur dessa stora aktörer gemensamt kan utveckla sin kapacitet att leda omställningen till hållbart fångad eller odlad fisk och skaldjur, samt hur företagen kan ta ett större globalt ansvar för världshaven.

Läs Kronprinsessans tal vid Keystone Dialogue 2 i Stockholm (engelska)

Kronprinsessan FN-ambassadör för globala mål

Kronprinsessan är en av 17 ambassadörer som utsetts att delta i Sustainable Development Goals (SDG) Advocacy Group. Gruppens uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

I rollen som ambassadör har Kronprinsessan valt att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.