Kungen delade ut medaljer

Tisdagen den 12 juni delade Kungen ut H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus vid en ceremoni i rikssalen på Drottningholms slott.

F.d. landshövding Chris Heister tar emot Kungens medalj 12:e storleken i Serafimerordens band.

F.d. landshövding Chris Heister tar emot Kungens medalj 12:e storleken i Serafimerordens band. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

H.M. Konungens medalj instiftades runt 1814 och finns i flera storlekar. Den tilldelas svenska och utländska medborgare för särskilda förtjänster.

Litteris et Artibus instiftades 1853 av kronprins Carl (XV). Medaljen utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

Kungen höll tal och tackade alla medaljörer för deras fina insatser för Sverige.

Kungen höll tal och tackade alla medaljörer för deras fina insatser för Sverige. Foto: Yanan Li

H.M. Konungens medalj


12:e storleken i Serafimerordens band

F.d. landshövding Chris Heister
För framstående insatser inom svensk statsförvaltning

Direktör Birgitta Johansson-Hedberg
För betydande insatser inom svenskt näringsliv och svensk statsförvaltning

Universitetsrektor Astrid Söderbergh Widding
För förtjänstfulla insatser inom svenskt universitetsväsende

Universitetsrektor Eva Åkesson
För förtjänstfulla insatser inom svenskt universitetsväsende

12:e storleken i högblått band

Professor Fredric Bedoire
För framstående insatser inom svenskt akademiväsende och som arkitekturhistoriker

F.d. chefredaktör Christina Jutterström
För förtjänstfulla insatser inom svenskt mediaväsende

Direktör Fernando Di Luca
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

Professor Karl-Henrik Robèrt
För framstående insatser för en strategiskt hållbar utveckling

Professor Jerzy Sarnecki tar emot Kungens medalj 8:e storleken i Serafimerordens band för sina insatser som kriminolog.

Professor Jerzy Sarnecki tar emot Kungens medalj 8:e storleken i Serafimerordens band för sina insatser som kriminolog. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

8:e storleken i Serafimerordens band

Professor Wilhelm Agrell
För förtjänstfulla forskningsinsatser rörande svensk försvars- och säkerhetspolitik

Biskop emeritus Per Eckerdal
För betydande insatser inom svenskt kyrkoväsende

Professor Carl Folke
För framstående forskningsinsatser inom naturresurshållning

Direktör Dick Johansson
För förtjänstfulla insatser som kulturbärare inom svenskt näringsliv

Professor Lars Olson
För framstående forskningsinsatser inom neurobiologi

Professor Jerzy Sarnecki
För förtjänstfulla insatser som kriminolog

Författare Fredrik Sjöberg
För betydande insatser som författare

Professor Johan Svedjedal
För framstående insatser inom svensk litteraturvetenskap

8:e storleken i högblått band

Medicine doktor Cecilia Bergh
För förtjänstfulla insatser inom medicinsk forskning

Professor Per Södersten
För framstående insatser inom medicinsk forskning

Direktör Bengt-Olov Forssell
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

Direktör Anders Forsgren
För framstående insatser inom svenskt näringsliv

Sångare Ann-Louise Hansson
För förtjänstfulla insatser som sångare och scenartist

Generalsekreterare Véronique Lönnerblad
För betydande insatser för svenskt samhällsliv

5:e storleken i högblått band

Herr Tore Blom
För förtjänstfulla insatser rörande svensk teknik- och industrihistoria

Författare Lena Sewall
För betydande insatser som författare

Kulturjournalist Kerstin Wixe
För framstående insatser som kulturjournalist

Medaljen Litteris et Artibus

Sångare och skådespelare Helen Sjöholm
För framstående konstnärliga insatser som sångerska och skådespelerska

Helen Sjöholm tar emot medaljen Litteris et Artibus för framstående konstnärliga insatser som sångerska och skådespelerska.

Helen Sjöholm tar emot medaljen Litteris et Artibus för framstående konstnärliga insatser som sångerska och skådespelerska. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se