Kungen och Prins Carl Philip vid Stenhammardagen

Måndagen den 11 juni deltog Kungen och Prins Carl Philip i Stenhammardagen, som arrangeras av Sveriges Lantbruks­universitet och Stenhammars godsförvaltning. Årets tema var Hur bidrar ekosystemtjänsterna till en lönsam naturbetes­produktion?

Kungen och Prins Carl Philip vid dagens besök på Stenhammar.

Kungen och Prins Carl Philip vid dagens besök på Stenhammar. Foto: Patrik C Österberg/Mediabild

Dagen inleddes med att Kungen hälsade välkommen till Stenhammar. I sitt tal sa Kungen:

Stenhammar – precis som alla andra jordbruk – är faktiskt helt beroende av gratisarbete. Osynligt gratisarbete, dessutom. Ja, jag talar förstås om alla de ekosystemtjänster som naturen bistår oss med, och som är temat för årets upplaga av Stenhammardagen.

Det handlar till exempel om pollinering, skadedjursbekämpning, vattenrening och luftrening. Alltså grundläggande förutsättningar för matproduktion – och för att vi människor ska kunna leva och må bra. Vi är helt beroende av dessa tjänster. Ändå förstår vi inte alltid att sätta värde på dem.

H.M. Konungen

Kungen hälsar välkommen till Stenhammardagen.

Kungen hälsar välkommen till Stenhammardagen. Foto: David Sica/Stella Pictures

Under förmiddagen talade bland andra Urban Emanuelsson från SLU om hur naturbetesmarker bidrar till biologisk mångfald – en förutsättning för att eko­systemtjänsterna ska fungera väl. Samtal fördes också om möjligheterna att få lönsamhet i naturbeteskonceptet.

Efter lunchen hölls en paneldiskussion under rubriken ”Finns det en politisk vilja att utnyttja naturbetesmarkerna och förstår politikerna sin roll?”.

Foto: Kungahuset.se

Därefter avslutades Stenhammardagen med en exkursion. Deltagarna fick bland annat studera växter med särskild betydelse för den biologiska mångfalden och förevisades modern teknik för djurhälsoövervakning på bete.

I samband med Stenhammardagen mottog Stenhammars godsförvaltning LRF:s pris Årets Nötköttsföretag i Sörmland 2018, bland annat för sitt systematiska arbete med att restaurera och beta naturbetesmarker i området.

Om Stenhammardagen

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Stenhammars godsförvaltning inledde våren 2006 ett samarbete i syfte att generera kunskap för utveckling av den betesbaserade köttproduktionen till gagn för såväl produktionsgrenen mer generellt som för driften på Stenhammar. Samarbetet rör såväl forsknings- som utbildningsinsatser.

Om Stenhammar

Stenhammar ligger i hjärtat av Södermanland, strax utanför Flen. På egendomen bedrivs idag ett modernt jord- och skogsbruk. Enligt testamente av Robert von Kræmer tillföll Stenhammar staten 1903 för att disponeras av en medlem av Kungahuset med arvsrätt till kronan. Prins Wilhelm blev förste statsarrendatorn på Stenhammar fram tills sin död 1965, då det övertogs av dåvarande kronprins Carl Gustaf.