Kungaparet och Kronprinsessparet vid invigning av minnesvård efter flodvågskatastrofen

Tisdagen den 5 juni närvarade Kungen, Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel vid invigningen av minnesvården efter flodvågskatastrofen 2004. Minnesvården är placerad på Blockhusudden på Kungl. Djurgården i Stockholm.

Kungaparet och Kronprinsessparet ledde en procession in till minnesvårdens centrum för nedläggning av blommor.

Kungaparet och Kronprinsessparet ledde en procession in till minnesvårdens centrum för nedläggning av blommor. Foto: Johan Jeppson/IBL

Vid det nyuppförda monumentet samlades hundratals anhöriga och närstående till de 543 svenskar som miste livet i flodvågskatastrofen.

"Våra minnen bär vi alltid med oss, vart vi än går. Ändå kan det betyda mycket att ha en plats att gå till för att minnas", sade Kungen till de anhöriga och närstående som samlats på Blockhusudden.

"Våra minnen bär vi alltid med oss, vart vi än går. Ändå kan det betyda mycket att ha en plats att gå till för att minnas", sade Kungen till de anhöriga och närstående som samlats på Blockhusudden. Foto: Anders Wiklund/TT

Kungaparet och Kronprinsessparet ankom tillsammans med statsministern och fru Ulla Löfven, statsrådet Lena Hallengren, Thailands ambassadör Soonthorn Chaiyindeepum och Stockholms landshövding Sven-Erik Österberg.

Därefter inleddes ceremonin med välkomstord av Statens fastighetsverks generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren och den danska konstnärinnan Lea Porsager.

Kungen höll sedan ett tal i vilket han bland annat sade:

Våra minnen bär vi alltid med oss, vart vi än går. Ändå kan det betyda mycket att ha en plats att gå till för att minnas. (...)

Det känns bra att Kungliga Djurgårdens mark kan användas för detta ändamål. Och jag är hedrad över att få vara här i dag tillsammans med er.

Kära vänner! Jag hoppas att denna minnesvård ska komma att bli en plats för många att besöka – ett tillfälle till eftertanke. En plats för er.

H.M. Konungen

Kungaparet och Kronprinsessparet i minnesvården.

Kungaparet och Kronprinsessparet i minnesvården. Foto: Anders Wiklund/TT

I slutet av ceremonin talade anhörigrepresentanterna Josefine Fredriksson och Bob Stigsson. Därefter begav sig Kungaparet och Kronprinsessparet, tillsammans med övriga närvarande gäster, in till minnesvårdens centrum för att lägga ner blommor.

Foto: Anders Wiklund/TT

År 2017 vann Lea Porsager (f. 1981 i Frederikssund, Danmark) tävlingen om utformningen av minnesvården med jordkonstverket Gravitational Ripples.

År 2017 vann Lea Porsager (f. 1981 i Frederikssund, Danmark) tävlingen om utformningen av minnesvården med jordkonstverket Gravitational Ripples. Foto: Kungahuset.se

Om minnesvården

Den 26 december 2004 drabbades Sydostasien av en av de största naturkatastroferna i modern tid. En kvarts miljon människor miste sina liv i en omfattande tsunami till följd av en jordbävning i Indiska oceanen. 543 av dessa var svenskar.

Minnesvården är på regeringens uppdrag uppförd av Statens fastighetsverk i samarbete med Statens konstråd och i samråd med Kungl. Djurgårdens förvaltning.

Syftet med minnesvården är att hedra minnet av dem som miste livet i flodvågskatastrofen och skapa en vacker och värdig gemensam plats for dem som överlevde flodvågskatastrofen samt for efterlevande anhöriga och närstående.