Informationskonselj på Kungl. Slottet

Måndagen den 4 juni hölls informationskonselj på Kungl. Slottet. Under konseljen informerar varje närvarande statsråd om politiska initiativ, utredningar och pågående lagstiftning inom sina respektive departement samt svarar på frågor från Kungen.

Kungen och Kronprinsessan hälsar på ledamöterna vid informationskonseljen i Lovisa Ulrikas matsal.

Kungen och Kronprinsessan hälsar på ledamöterna vid informationskonseljen i Lovisa Ulrikas matsal. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Informationskonseljer hålls tre till fyra gånger om året. Kungen leder konseljen och även Kronprinsessan deltar i konseljerna.

Kungen och Kronprinsessan vid måndagens informationskonselj.

Kungen och Kronprinsessan vid måndagens informationskonselj. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Enligt 1974 års regeringsform har statsministern ansvar för att hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter. Formellt är det Kungen som sammankallar regeringen till konselj, men beslutet fattas i samråd med statsministern.