Kungen och Kronprinsessan besökte FRA

Fredagen den 1 juni besökte Kungen och Kronprinsessan Försvarets radioanstalts huvudkontor på Lovön utanför Stockholm för att informera sig om myndighetens verksamhet.

Kungen och Kronprinsessan med FRA:s generaldirektör Dag Hartelius och överdirektör Charlotta Gustafsson.

Kungen och Kronprinsessan med FRA:s generaldirektör Dag Hartelius och överdirektör Charlotta Gustafsson. Foto: Försvarets radioanstalt

Under besöket fick Kungen och Kronprinsessan bland annat föredragningar från FRA:s medarbetare om utvecklingen i närområdet, om hur FRA arbetar med frågor kopplade till internationell terrorism samt hur FRA bidrar till byggandet av ett nationellt cyberförsvar.

FRA:s generaldirektör Dag Hartelius beskrev för Kungen och Kronprinsessan myndighetens utveckling och de utmaningar som FRA ser de kommande åren.

Om Försvarets radioanstalt (FRA)

FRA har som uppdrag att ta fram kvalificerad information om omvärlden för att kunna bidra till skyddet för Sveriges säkerhet och integritet. Kunskap om omvärlden behövs för att skydda landet mot olika typer av hot. Det är också en förutsättning för en självständig svensk utrikes- och säkerhetspolitik.

FRA arbetar även med att se till att Sverige har ett bra skydd för landets egen skyddsvärda information – en viktig del i byggandet av ett svenskt cyberförsvar.