Kungen och Kronprinsessan vid WWF:s årsmöte

Torsdagen den 31 maj deltog Kungen och Kronprinsessan vid Världsnaturfonden WWF:s årsmöte på Drottningholms slott.

Kungen öppnar WWF:s årsmöte på Drottningholms slott.

Kungen öppnar WWF:s årsmöte på Drottningholms slott. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Kungen och Kronprinsessan, tillsammans med deltagare vid WWF:s årsmöte, promenerar från Drottningholms slott.

Kungen och Kronprinsessan, tillsammans med deltagare vid WWF:s årsmöte, promenerar från Drottningholms slott. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Vid årsmötet deltog även WWF-ambassadörer. Linda Berglund, senior rådgivare Svensk skog, talade på temat ”Det susar i skogen!” I sitt föredrag talade Linda Berglund om att man ser ett ökat tryck på den svenska skogen genom ökande behov av råvaror och förnybar energi, andra ekosystemtjänster får ökat värde och klimatet förändras.

Som avslutning på årsmötet hölls en paneldiskussion och därefter följde en lunch.

Kungen är ordförande i WWF:s förtroenderåd.