Kungen besökte Kungliga Tekniska Högskolan

Torsdagen den 31 maj gjorde Kungen ett besök till Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm för att få information om Treesearch, en nationell forskningsplattform för utveckling av nya material från skogsråvara.

Anna Ottenhall, doktorand vid KTH, visar upp ett pappersfilter som fångar bakterier. Filtret är tänkt att kunna användas för vattenrening till exempel i katastrofområden.

Anna Ottenhall, doktorand vid KTH, visar upp ett pappersfilter som fångar bakterier. Filtret är tänkt att kunna användas för vattenrening till exempel i katastrofområden. Foto: Fredrik Persson

Besöket inleddes med att Kungen närvarade vid seminariet ”Forskning och samverkan kring framtidens material om skogen”. Seminariet inleddes av KTH:s prorektor Mikael Östling som talade om behovet av att koppla samman grundläggande forskning med industrins perspektiv.

Kungen vid seminariet ”Forskning och samverkan kring framtidens material om skogen”

Kungen vid seminariet ”Forskning och samverkan kring framtidens material om skogen”. Foto: Fredrik Persson

Daniel Söderberg, föreståndare vid Treesearch, berättade om arbetet med att genom Treesearch knyta unga forskare från hela världen till svenska universitet och högskolor.

Bland talarna fanns också Skogsindustriernas verkställande direktör Carina Håkansson som talade om hur den accelererande bioekonomin ställer krav på hög kvalitets- och ambitionsnivå i utbildningssystemen.

Kungen besökte därefter en utställning där doktorander och postdoktorander från olika svenska lärosäten förevisade sina olika projekt inom Treesearch.

Om Treesearch

Treesearch är Sveriges hittills största satsning på grundforskning och kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom området nya material och specialkemikalier från skogsråvara. Syftet är att genom samverkan mellan akademi, industri, privata stiftelser och staten skapa förutsättningar för framtida innovationer.