Drottningen och Kronprinsessan vid avtäckning av Folke Bernadotte­-byst i riksdagen

Den 29 maj, på veterandagen, närvarade Drottningen och Kronprinsessan vid en avtäckning av en minnesbyst av greve Folke Bernadotte i Sveriges riksdag.

Folke Bernadotte, Jill Bernadotte, Bertil Bernadotte, Drottningen, Kronprinsessan, konstnären Solveyg W Schafferer-Sigerus, talman Urban Ahlin, Sven-Eric Söder, generaldirektör Folke Bernadotteakademin och Torbjörn Larsson, chef för Veterancentrum.

Folke Bernadotte, Jill Bernadotte, Bertil Bernadotte, Drottningen, Kronprinsessan, konstnären Solveyg W Schafferer-Sigerus, talman Urban Ahlin, Sven-Eric Söder, generaldirektör Folke Bernadotteakademin och Torbjörn Larsson, chef för Veterancentrum. Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Vid ceremonin i riksdagshuset avtäckte riksdagens talman Urban Ahlin, i närvaro av Drottningen, Kronprinsessan, Bertil och Jill Bernadotte samt Folke Bernadotte, porträttbysten samt ett veteranminnesmärke i riksdagshusets södra övergångsrum, ibland kallat De goda gärningarnas rum.

Skulptören Solveyg W Schafferer-Sigerus närvarade också vid ceremonin.

Musik framfördes av Josefin Ansved.