Drottningen vid invigningen av konferensen Lead the Way

Måndagen den 28 maj närvarade Drottningen vid invigningen av Workability International och Samhalls konferens Lead the Way på Hotel Clarion Sign i Stockholm.

Drottningen vid Lead the Way-konferensen.

Drottningen vid Lead the Way-konferensen. Foto: Samhall

Den årliga världskonferensen samlade Workability Internationals medlemmar och intressenter från hela världen. Konferensens huvudsyfte var kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan företag, myndigheter och organisationer som erbjuder arbete åt 4 miljoner personer med funktionsnedsättningar.

I sitt inledningstal sade Drottningen:

Through the years, I have had the opportunity to meet a number of Samhall employees. In speaking with them, I have come to understand that to many, their work is really much more than a job: It is about purpose, participation and, most importantly, inclusion.

Inclusion brings people together. Inclusion builds our societies stronger and more sustainable.

H.M. Drottningen

Gäster från 25 olika länder närvarade vid konferensen.

Till toppen