Prinsessan Madeleine och Prinsessan Leonore på Childhood-dagen

Söndagen den 27 maj närvarade Prinsessan Madeleine och Prinsessan Leonore vid Childhood-dagen på Gröna Lund i Stockholm.

Prinsessan Madeleine och Prinsessan Leonore vid Childhood-dagen på Gröna Lund.

Prinsessan Madeleine och Prinsessan Leonore vid Childhood-dagen på Gröna Lund. Foto: Karin Törnblom/IBL

För femtonde året i rad arrangerades Childhood-dagen på Gröna Lund. Syftet är att samla in pengar till World Childhood Foundations arbete för att barn ska få växa upp i en trygg och kärleksfull miljö fri från våld och övergrepp. Gröna Lunds entréintäkter från eftermiddagen gick oavkortat till World Childhood Foundation.

Prinsessan Madeleine tackar artisterna och publiken på Gröna Lund för deras bidrag till World Childhood Foundations arbete.

Prinsessan Madeleine tackar artisterna och publiken på Gröna Lund för deras bidrag till World Childhood Foundations arbete. Foto: Karin Törnblom/IBL

Vid Gröna Lunds stora scen fick Prinsessorna och resten av publiken lyssna till musik som framfördes av Markoolio, Hanna Ferm, Chris Kläfford, Sigrid Bernson och De Vet Du.

World Childhood Foundation

Drottningen är World Childhood Foundations grundare och hedersordförande. Childhoods arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och är religiöst och politiskt oberoende. Childhood har kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA och ger stöd till ungefär 100 projekt i 16 länder.