Kungen delade ut stipendier ur Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Fredagen den 25 maj delade Kungen ut stipendier ur Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö till 15 forskare.

Fil dr Jonas Hentati-Sundberg tar emot stipendium ur Kungens hand för sin forskning om hållbart fiske i Östersjön.

Fil dr Jonas Hentati-Sundberg tar emot stipendium ur Kungens hand för sin forskning om hållbart fiske i Östersjön. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Stipendiaterna tog emot sina stipendier av Kungen i Bernadotte­biblioteket på Kungliga slottet.

Kungen tillsammans med stipendiaterna och professor John Anderson.

Kungen tillsammans med stipendiaterna och professor John Anderson. Foto: Clas Göran Carlsson

Efter stipendieutdelningen föreläste professor John Anderson, som är den tjugoandra innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap.

John Anderson är professor i naturgeografi och paleolimnolog som genom noggrann analys av kiselalgers förekomst i bottensegment vill förstå hur sjöar påverkats och påverkas av olika miljöförändringar. Han har utvecklat analysen av kiselalger som indikatorer på en rad olika omvärldsfaktorer som t ex pH, näringstillgång och temperatur. Professor Andersons forskning angående sjöars utveckling på Grönland under de senaste 10 000 åren har stor betydelse för dagens forskning om sjöars betydelse som kolsänkor eller kolkällor.

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.