Kungaparet vid Sveriges riksbanks 350-årsjubileum

Fredagen den 25 maj närvarade Kungen och Drottningen vid firandet av riksbankens 350-årsjubileum i Stockholms stadshus.

Kungaparet tillsammans med Urban Ahlin, Susanne Eberstein, Stefan Ingves och Eva-Louise Erlandsson Slorac vid Riksbankens 350-årsjubileum.

Kungaparet tillsammans med Urban Ahlin, Susanne Eberstein, Stefan Ingves och Eva-Louise Erlandsson Slorac vid Riksbankens 350-årsjubileum. Foto: Sandra Birgersdotter

Vid ankomst till stadshuset togs Kungaparet emot av riksdagens talman Urban Ahlin, ordföranden i riksbanksfullmäktige Susanne Eberstein, riksbankschef Stefan Ingves och Eva-Louise Erlandsson Slorach, kommunfullmäktiges ordförande i Stockholms stad.

Därefter hölls en middag i Blå hallen under värdskap av Susanne Eberstein och Stefan Ingves.

Kvällen avslutades med ett tal av Kungen, om bland annat Riksbankens arbete för finansiell stabilitet, där han sade:

En stabilitet som har varit ytterst viktig för den hållbara ekonomiska utvecklingen i vårt land, och som har möjliggjort tillväxt och välstånd.

H.M. Konungen

Kungen håller tal vid Riksbankens 350-årsjubileum.

Kungen håller tal vid Riksbankens 350-årsjubileum. Foto: Sandra Birgersdotter