Prins Daniel besökte Nederländerna

Onsdagen den 23 och torsdagen den 24 maj besökte Prins Daniel Amsterdam för att närvara vid ”Startup Summit Sweden-Netherlands” samt ”The Next Web”-mässan.

Prins Daniel besökte det svenska digitala innovationshuset Epicenter under sitt besök i Amsterdam.

Prins Daniel besökte det svenska digitala innovationshuset Epicenter under sitt besök i Amsterdam. Foto: Carolina Nordholm

Rundvandring i Epicenters lokaler.

Rundvandring i Epicenters lokaler. Foto: Kungahuset.se

Besöket inleddes med en rundvandring på nyöppnade Epicenter Amsterdam. Epicenter är ett svenskt digitalt innovationshus och finns sedan tidigare i Stockholm. I de 11 000 kvadratmeter stora lokalerna i Amsterdam kan digitala tillväxtföretag och större multinationella bolag nu mötas.

Prins Daniel och Prins Constantijn av Nederländerna tillsammans med talarna vid ”Startup Summit Sweden-Netherlands”.

Prins Daniel och Prins Constantijn av Nederländerna tillsammans med talarna vid ”Startup Summit Sweden-Netherlands”. Foto: Carolina Nordholm

På Epicenter arrangerade Sveriges ambassad, Svenska handelskammaren och nederländska ekonomi-, jordbruks- och innovationsministeriet också seminariet ”Startup summit Sweden-The Netherlands: all you need to know about connecting the Swedish-Dutch Startup Scene”.

Prins Daniel och Prins Constantijn intervjuas under seminariet.

Prins Daniel och Prins Constantijn intervjuas under seminariet. Foto: Kungahuset.se

Tillsammans med Prins Constantijn av Nederländerna närvarade Prins Daniel vid seminariet. De två Prinsarna talade inledningsvis inför åhörarna om de bådas syn på vikten av entreprenörskap och vad länderna kan lära av varandra. Stats­sekreteraren i Näringsdepartementet Stina Billinger närvarade också.

Under torsdagen besökte Prins Daniel, tillsammans med Prins Constantijn, The Next Web-mässan. Mässan, som arrangerats sedan 2006, samlar hundratals startup-företag och utställare.

Prins Daniel, Prins Constantijn och ambassadör Per Holmström guidas på mässan The Next Web.

Prins Daniel, Prins Constantijn och ambassadör Per Holmström guidas på mässan The Next Web. Foto: Kungahuset.se

Vid besöket fick Prinsen möjlighet att möta flera svenska och nederländska startup-företag på plats.

Prinsarna träffar svenska startup-företag på mässan.

Prinsarna träffar svenska startup-företag på mässan. Foto: Kungahuset.se