Kungaparet vid utdelningen av Crafoordpriset i geovetenskaper 2018

Torsdagen den 24 maj delade Kungen ut Crafoordpriset i geovetenskaper 2018 till doktor Syuro Manabe och professor Susan Salomon.

Kungen gratulerar pristagarna Syukuro Manabe och Susan Solomon.

Kungen gratulerar pristagarna Syukuro Manabe och Susan Solomon. Foto: Markus Marcetic/Kungl. Vetenskapsakademien

Årets prisceremoni, som arrangeras av Kungl. Vetenskapsakademien, hölls på Grand Hôtel i Stockholm under torsdagskvällen. Pristagarna i geovetenskap belönades för "fundamentala bidrag till förståelsen av atmosfäriska spårgasers roll i jordens klimatsystem".

Båda pristagarna är atmosfärfysiker och deras forskningsbidrag har lagt grunden för en stor del av den klimatforskning vi ser idag.

Syukuro Manabe, forskare vid Princeton University, skapade den första globala klimatmodellen som visar hur processer i atmosfären och jordytan påverkar havets rörelse och värmebalans.

Susan Solomon, forskare vid Massachusetts Institute of Technology, har i mer än 30 års tid bedrivit framstående forskning gällande ozonskiktets roll i jordens klimatsystem. Bland annat då hon på 1980-talet genom sina studier visade sambandet mellan människans livsstil och nedbrytandet av ozonlagret över Antarktis.

Kungaparet tillsammans med årets pristagare Syukuro Manabe och Susan Solomon; Ebba Fischer, Walter Fischer, Margareta Nilsson, Lennart Nilsson, Adam Dahlberg, Anna Manhausen och Kristoffer Börjeson, representanter från Crafoordfamiljen samt från Kungl. vetenskapsakademien Christina Moberg, Göran K. Hansson, Stefan Bengtson och Martin Jakobsson.

Kungaparet tillsammans med årets pristagare Syukuro Manabe och Susan Solomon; Ebba Fischer, Walter Fischer, Margareta Nilsson, Lennart Nilsson, Adam Dahlberg, Anna Manhausen och Kristoffer Börjeson, representanter från Crafoordfamiljen samt från Kungl. vetenskapsakademien Christina Moberg, Göran K. Hansson, Stefan Bengtson och Martin Jakobsson. Foto: Markus Marcetic/Kungl. Vetenskapsakademien