Drottningen närvarade vid äldreministerns besök på Silviahemmet

Torsdagen den 24 maj närvarade Drottningen vid en rundvandring på Silviahemmet tillsammans med äldreminister Lena Hallengren.

Drottningen tillsammans med äldreminister Lena Hallengren och Silviahemmets verksamhetschef och rektor Wilhelmina Hoffman.

Drottningen tillsammans med äldreminister Lena Hallengren och Silviahemmets verksamhetschef och rektor Wilhelmina Hoffman. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Silviahemmets rektor Wilhelmina Hoffman berättar om de aktiviteter som de boende kan delta i.

Silviahemmets rektor Wilhelmina Hoffman berättar om de aktiviteter som de boende kan delta i. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Under rundvandringen, som gavs av verksamhetschef och rektor Wilhelmina Hoffman, informerades äldreminister Lena Hallengren om Stiftelsen Silviahemmet som sedan grundandet 1996 arbetat för utveckling av vård för demenssjuka patienter.

Drottningen och Lena Hallengren vid porträttet av Drottningen som hänger på Silviahemmet.

Drottningen och Lena Hallengren vid porträttet av Drottningen som hänger på Silviahemmet. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Om Stiftelsen Silviahemmet

Silviahemmet grundades 1996 på initiativ av H.M. Drottningen. Silviahemmet har sedan starten verkat för att höja kunskap och kompetens inom demens­området. Regelbundet anordnas utbildningar för medarbetare i vård och omsorg liksom för anhöriga. Idag finns snart 800 Silviasystrar och Silvia­sjuksköterskor utbildade i demensvård vid Sophiahemmet Högskola i samarbete med Silviahemmet.

Silvialäkare blir allt fler genom samarbete med Karolinska institutet och snart kommer genom samarbetet med KI även Silviafysioterapeuter och Silviaarbetsterapeuter kunna diplomeras. Jämte utbildningarna finns också dagverksamheten på Drottningholm som är hjärtat i Silviahemmets verksamhet.