Kungen besökte Södertälje

Onsdagen den 23 maj besökte Kungen Södertälje. Fokus för besöket var Södertäljes framtidsorienterade verksamheter med koppling till entreprenörskap, innovation, utbildning och hållbarhet.

Kungen vid besöket i trampbilsverkstan, Södertälje Science Park.

Kungen vid besöket i trampbilsverkstan, Södertälje Science Park. Foto: Ola Axman/IBL Bildbyrå

Dagen inleddes med att Kungen besökte Södertälje Science Park och nya KTH Södertälje. Kungen fick information om hur Södertälje Science Park arbetar för forskning, innovation och utbildning inom området hållbar produktion.

Under rundvandringen i Södertälje Science Park visade studenter från KTH olika projekt som de arbetar med i prototyplabbet och logistiklabbet. Efter logistiklabbet besökte Kungen Trampbilsfabriken, som är en del av KTH Leancentrum. Där demonstrerades praktiska övningar i förbättringsarbete.

Elever vid KTH berättar om sina examensarbeten i prototypverkstan på Södertälje Science Park.

Elever vid KTH berättar om sina examensarbeten i prototypverkstan på Södertälje Science Park. Foto: Ola Axman/IBL Bildbyrån

Kungen i trampbilsfabriken vid besöket på Södertälje Science Park.

Kungen i trampbilsfabriken vid besöket på Södertälje Science Park. Foto: Ola Axman/IBL Bildbyrå

Därefter åkte Kungen till Mälardalens Tekniska Gymnasium. Rektor Susann Jungåker hälsade välkommen och därefter berättade Kennet Conradson, personalchef på Scania, om samarbetet mellan Scania och gymnasiet.

Elever från Mälardalens Tekniska Gymnasium ger Kungen en demonstration av robotar.

Elever från Mälardalens Tekniska Gymnasium ger Kungen en demonstration av robotar. Foto: Scania

Vid rundvandringen i skolans verkstad berättade elever om utbildningen. I robotavdelningen demonstrerade yrkeslärare Daniel Edenborg och Mattias Edenborg CNC-maskinen och robotarna. Som avslutning demonstrerade elever från gymnasiet hur de arbetar med de olika maskinerna.

Kungen i samtal med elever från Mälardalens Tekniska Gymnasium.

Kungen i samtal med elever från Mälardalens Tekniska Gymnasium. Foto: Ola Axman/IBL Bildbyrå

Som avslutning på dagen i Södertälje besökte Kungen Hovsjöskolan. Skolans låg- och mellanstadieelever inledde med sång som ackompanjerades av en orkester från El Sistema.

Hovsjöskolans låg- och mellanstadieelever underhöll med sång och musik vid skolbesöket.

Hovsjöskolans låg- och mellanstadieelever underhöll med sång och musik vid skolbesöket. Foto: Ola Axman/IBL Bildbyrå

I skolans kök berättade kostchef Sara Jervfors och kökschef George Bouchaay om hur Hovsjöskolan arbetar med hållbara måltidskoncept, Diet for a green planet, som tagits fram i Södertälje.

Vid lunchen presenterade MatLusts utvecklingsstrateg Eva Helén hur MatLust arbetar i alla led för en hållbar livsmedelskedja, från jord-bord-jord, med nya innovativa livsmedel.

Till lunch serverades Södertäljerullen – en maträtt som är skapad av elever i samband med en tävling som utlystes av hemkunskapslärare i Södertälje i samarbete med MatLust.

Kungen får veta mer om ”Södertäljerullen”, en maträtt skapad av elever i Södertälje.

Kungen får veta mer om ”Södertäljerullen”, en maträtt skapad av elever i Södertälje. Foto: Kungahuset.se

Tre av entreprenörerna som varit med och tagit fram råvarorna till rullen, Saltå Kvarn, Il forno della Pita och Grekiska kolgrillen, berättade hur de arbetat tillsammans med MatLust.

Hemkunskapslärare Katarina Neidenstam berättade om hur skolmaten, med fokus på hälsa och hållbarhet, integreras i undervisningen genom bland annat tävlingar och undervisnings­material.

Besöket på Hovsjöskolan avslutades med att elever från högstadiet presenterade skolan, skolans arbete med hållbar utveckling samt en dans- och musikuppvisning.