Prinsparet gav företräde för organisationen Attention

Tisdagen den 22 maj gav Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia företräde för representanter från Riksförbundet Attention för att få information om organisationens projekt Nätkoll.

Prinsparet tillsammans med Madelein Larsson-Wollnik och Karin Torgny från Riksförbundet Attention.

Prinsparet tillsammans med Madelein Larsson-Wollnik och Karin Torgny från Riksförbundet Attention. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Attention, som arbetar med frågor som rör personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), drev mellan 2015–2018 projektet Nätkoll. Projektet syftade till att öka tryggheten på nätet för barn och ungdomar med NPF, men också för vuxna som möter dem.

Unga med ADHD och Aspergers syndrom är oftare och längre på nätet än jämnåriga utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Under företrädet berättade Attention om hur man arbetat under projektet. Till exempel har man förmedlat kunskap, strategier och metoder så att unga med NPF, deras föräldrar och andra vuxna omkring dem, känner sig tryggare och risken för negativa upplevelser på nätet minskas.