Kungen vid Baden-Powell Fellows årsmöte

Tisdagen den 22 maj deltog Kungen i årsmötet för den svenska grenen av Baden-Powell Fellowship. Mötet hölls i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet.

Kungen vid årsstämman för Baden-Powell Fellowship Swedish Chapter i Bernadottebiblioteket.

Kungen vid årsstämman för Baden-Powell Fellowship Swedish Chapter i Bernadottebiblioteket. Foto: Henik Garlöv/Kungahuset.se

Baden Powell Fellows är ett sällskap som stöttar scoutrörelsens utveckling i Sverige och världen.

Kungen som är hedersordförande i Scouterna hälsade välkommen och tackade medlemmarna för det engagemang de visar för Scouternas arbete. Under mötet gavs bland annat en uppdatering av det gångna årets händelser och nya medlemmar välkomnades.

Baden-Powell Fellowship

Baden-Powell Fellowship består av drygt 2 300 personer som donerat pengar till scoutrörelsen genom World Scout Foundation, där Kungen är hedersordförande. De insamlade pengarna går till att utveckla scoutrörelsen i olika delar av världen. Den svenska grenen av Baden-Powell Fellowship består av drygt 140 personer.

Robert Baden-Powell (1857–1941) är scoutrörelsens grundare.