Kungen vid återupprättandet av Gotlands regemente

Måndagen den 21 maj närvarade Kungen vid en ceremoni för att återupprätta Gotlands regemente.

Kungen under ceremonin på Visborgs slätt.

Kungen under ceremonin på Visborgs slätt. Foto: Bezav Mahmod/ Försvarsmakten

Ceremonin genomfördes framför Oscarsstenen på Visborgs slätt. Vid ankomst togs Kungen emot av chefen för Gotlands regemente överste Mattias Ardin samt Cecilia Schelin Seidegård, landshövding på Gotland.

Kungen håller tal i samband med återupprättandet av Gotlands regemente.

Kungen håller tal i samband med återupprättandet av Gotlands regemente. Foto: Bezav Mahmod/ Försvarsmakten

På plats lämnade regementschefen över till Kungen som därefter höll ett tal och överlämnade regementets fana varefter en inspektion genomfördes.

När ceremonin var avslutad fick Kungen en presentation av regementets verksamhet, inklusive förevisning av stridsvagn 122 och stridsfordon 90, av överste Mattias Ardin. Länsrådet Peter Molin från länsstyrelsen talade därefter om försvaret på Gotland.

Foto: Bezav Mahmod/ Försvarsmakten

Om Gotlands regemente (P 18)

Gotlands regemente är Sveriges yngsta förband. Regementet upprättades den 1 januari 2018 och kommer under en uppbyggnadsperiod att växa med både personal och förmågor inom markstrid och luftvärn.